بورس بنزین یونش


بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی جهت تخصیص بنزین به شماره های ملی به جای تخصیص به خودرو ، بعد از تصویب شما میتوانید سهمیه بنزین خود را به دیگران واگذار کنید.

یونش با در اختیار داشتن بازار بزرگی از متقاضیان سوخت که روزانه سوخت مورد نیاز خود را از یونش سفارش میدهند میتواند به شما کمک کند تا سوخت مازاد خود را به نرخی عادلانه به فروش برسانید.

برای ثبت نام در بورس بنزین یونش فرم زیر را تکمیل کنید.