نوشته شده در تاریخ دیدگاه ها

تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین بررسی می‌شود

تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین بررسی می‌شود

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به حوادث بعد از گرانی بنزین در شهرهای مختلف کشور را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی، بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح حمایت از مالکیت صنعتی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی از دیگر برنامه‌های نمایندگان در این هفته است.

همچنین گزارش کمیسیون اصل نود (۹۰) قانون اساسی در مورد گزارش سیل فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و بررسی علل وقوع آن به ویژه سیل شیراز و نحوه کار دستگاه‌های مسئول و گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد عملکرد نظارتی مجلس در حوزه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

‌همچنین کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری این هفته گزارش خود را در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد.

بررسی گزارش‌های زیر در دستور کار این هفته جلسات علنی مجلس اعلام شده است:

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری – خبرگان رهبری – مجلس شورای اسلامی)

– گزارش کمیسیون مشترک در مورد بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

–  گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور

–  ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان)

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا،

– گزارش کمیسیون آموزش،  تحقیقات و فناوری در مورد بررسی طرح استفساریه تبصره (۱۰) ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

– گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو این هفته در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

– ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی (اعاده شده از شورای نگهبان)

– گزارش کمیسیون عمران در موردبررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها

– گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه موافقتنامه سرویس‌های هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی

– گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان هم در دستورکار جلسات علنی این هفته مجلس است.

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور

–  ‌گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

– ‌ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

– گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی لایحه اصلاح مواد (۲۰) الی (۲۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

– گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولیدات ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران

– گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی لایحه استفساریه تبصره (۴) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری در موردبررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

– گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی

– گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد بررسی لایحه سامان‌دهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

– گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده (۹۸) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

– گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد بررسی طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

– گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی طرح اصلاح بند (ل) ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

– گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورها در مورد بررسی طرح دهیاری‌ها

– گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

– گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی لایحه مشارکت عمومی – خصوصی

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

– گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد بررسی پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

– بررسی لایحه پروتکل اصالحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)

– گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد بررسی طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

– گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

– گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *