قوانین و مقررات

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۹ مرداد ۱۳۹۸

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

۱-۱- شرکت: شرکت زنجیره تامین هوشمند انرژی  که نسبت به ارائه خدمات یونش  اقدام می‌کند.

۱-۲- یونش : خدماتی نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور حمل سوخت  ارائه می‌شود.

۱-۳- اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات یونش ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

۱-۴- کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از متقاضی سوخت  و سوخت رسان  که از طریق اینترنت به اپلیکیشن یونش متصل و از خدمات نرم افزاری یونش بهرمند می‌شود.

۱-۵- کاربران: در این سند کاربر سوخت رسان  و کاربر متقاضی سوخت  به همراه هم با نام کاربران استفاده می‌شوند.

۱-۶- کاربر سوخت رسان : شخص حقیقی است که در اپلیکیشن رانندۀ یونش به منظور ارائه خدمات سوخت رسانی حرفه ای ثبت ‌نام کرده ‌است.

۱-۷- کاربر متقاضی سوخت : :شخص حقیقی یا حقوقی است که در اپلیکیشن متقاضی سوخت یونش به منظور ارسال درخواست سوخت  ثبت‌ نام کرده‌اند.

۱-۸- حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات یونش در اپلیکیشن یونش ایجاد کرده‌اند.

۱-۹- اعتبار: مبلغی است که کاربران متقاضی سوخت  در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات یونش دارند. این مبلغ به صورت پرداخت از طریق سامانۀ بانکی و کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا با استفاده از یونش کارت طبق شرایط و مقررات حاضر منظور و محاسبه خواهد شد.

۱-۱۰- اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار یونش قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات یونش در اختیار شرکت قرار داده می‌شود، مانند اطلاعات مربوط به خودرو اعم از نوع خودرو، موقعیت مکانی سوخت رسانی، مسیر طی شده، موقعیت مکانی کاربر سوخت رسان  و غیره.

۱-۱۱- قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد اعم از قانون بیمه اجباری شخص ثالث، آئین نامه راهنمائی و رانندگی ،قوانین حمل مواد اشتعال زا،قوانین استاندارد،قوانین شرکت ملی پالایش و پخش در خصوص سوخت.

ماده ۲ – حساب کاربری

۲-۱- کاربران با ثبت نام در یونش و همچنین با هر بار استفاده از خدمات یونش می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری یونش را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییرکند و بنابراین استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

۲-۲- برای استفاده از خدمات یونش لازم است که هر کاربر متقاضی سوخت  اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات یونش کاربر مذکور باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکترونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن یونش ثبت کند.

۲-۳- کاربران می‌پذیرند اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کنند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص کاربران می‌باشند. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

۲-۴- کاربران متعهد می‌گردند که صرفا با ایمیل متعلق به خود نسبت به ثبت نام در اپلیکیشن یونش اقدام نمایند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب ایمیل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت کاربر مذکور اقدام خواهد نمود.

۲-۵- هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر متقاضی سوخت  یا کاربر سوخت رسان  بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۶- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به یونش انجام می‌شود به عهدۀ کاربران، بنابه مورد، است. بنابراین مسئولیت متقاضی سوخت غیر از کاربر نیز، که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات یونش استفاده می‌نمایند، کاملا متوجه خود کاربر متقاضی سوخت  می‌باشد.

۲-۷- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود به عهدۀ وی خواهد بود.

۲-۸- کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات یونش متوجه مدیران مجموعه‌های مذکور خواهد بود.

۲-۹- در شرایط خاصی ممکن است از کاربر متقاضی سوخت  برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در چنین شرایطی اگر کاربر متقاضی سوخت  اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر متقاضی سوخت  خودداری کند.

۲-۱۰- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.

ماده ۳ – استفاده از یونش

۳-۱- کاربران متعهد می‌شوند در حین استفاده از خدمات یونش از استعمال دخانیات و هرگونه فعالیتی که ناقض استاندارد های سوخت گیری  امتناع کنند.

۳-۲- با استفاده از خدمات یونش کاربران می‌پذیرند و موظف می‌باشند که از یونش برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

۳-۳- کاربر متقاضی سوخت  متعهد است در صورت داشتن هر گونه ایراد در سیستم سوخت خودرو و یا آسیب دیدیگی که میتواند در سوخت رسانی اشکال و خطر ایجاد کند، موضوع را به کاربر سوخت رسان  اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سوخت  و عزیمت کاربر سوخت رسان  به نقطۀ درخواستی ، سوخت رسان  مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سوخت رسانی  بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سوخت رسانی  برعهدۀ کاربر متقاضی سوخت  است.

۳-۴- کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات یونش به صورتی که به یونش یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات یونش در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۵- کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی شرکت با وی استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶- شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر متقاضی سوخت  ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، یا درصدی از هزینۀ سوخت رسانی  کاسته یا درصدی از هزینۀ سوخت رسانی  پس از آن به کاربر برگردانده ‌شود و یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن یونش اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر متقاضی سوخت  حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۷- کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدها را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند – حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد – مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۳-۸- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات یونش قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۳-۹- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه سوخت رسانی  به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربرمتقاضی سوخت  دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تاثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین درصورتی که شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۳-۱۰- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات یونش به عهدۀ کاربران است.

۳-۱۱- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد حداکثر میزان سوختی که می‌تواند در یک خودرو تحویل شود برابر با ظرفیت باک خودرو مندرج در مشخصات فنی خودرو است.

۳-۱۲- کاربران متعهد می‌شوند پس از اتمام سوخت رسانی  از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات یونش ، از متقاضی سوخت رسانی یا سوخت رسان ها کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ای نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات متقاضی سوخت یا سوخت رسانان  در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر نیز مغایر با قوانین یونش خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول سوخت رسانی ، فقط در شرایط ضروری از اطلاعاتی که از متقاضی سوخت یا سوخت رسانان  در خدمات یونش ارائه شده است استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.

۳-۱۳- با استفاده از خدمات یونش کاربران می‌پذیرند که در حین سوخت رسانی ، یونش را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران خودداری کنند.

۳-۱۴- کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از خدمات یونش هستند.

۳-۱۵- کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی یونش را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.

۳-۱۶- کاربران می‌پذیرند که یونش خدمات توزیع سوخت  نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین متقاضی سوخت و سوخت رسانان  را جهت توافق بر انجام یک سوخت رسانی  فراهم می‌کند. در خدمات یونش کاربر سوخت رسان  مختار است یک درخواست سوخت رسانی  را بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر متقاضی سوخت  مختار است پس از ارسال درخواست سوخت ، مشخص شدن سوخت رسان  و قبل از آغاز عزیمت سوخت رسان  به نقطۀ سوخت رسانی  را انجام دهد یا خیر. لذا هر سوخت رسانی ای که متقاضی سوخت  با سوخت رسان  انجام می‌دهد باید به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین سوخت رسان  و متقاضی سوخت  در نظر گرفته شود.

۳-۱۷- خدمات یونش ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که شرکت یونش کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و یونش مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۳-۱۸- از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر متقاضی سوخت ، متقاضی سوخت به غیر از کاربر متقاضی سوخت  از خدمات یونش استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر سوخت رسان  و شرکت متوجه کاربر متقاضی سوخت  می‌باشد و بدین ترتیب کاربر مذکور و متقاضی سوخت مربوطه نسبت به شرکت دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند.

۳-۱۹- کاربر متقاضی سوخت  متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود درخواست سوخت  ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سوخت  و عزیمت کاربر سوخت رسان  به نقطۀ درخواست ، سوخت رسان  مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) سوخت رسانی  بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سوخت رسانی  برعهدۀ کاربر متقاضی سوخت  است.

۳-۲۰- کاربر متقاضی سوخت  می پذیرد یونش یاس (ویژه بانوان) فقط به منظور ارائه خدمات به بانوان و خانواده ایجاد گردیده لذا درخواست سوخت  توسط یونش صورتی  برای کاربر متقاضی سوخت  آقا ممنوع است. چنانچه پس از پذیرش درخواست سوخت  و عزیمت کاربر سوخت رسان  به نقطۀ درخواست ، سوخت رسان  مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) سوخت رسانی  بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سوخت رسانی  برعهدۀ کاربر متقاضی سوخت  است.

۳-۲۱- کاربر متقاضی سوخت  متعهد است تنها درخواست را برای باک استاندارد خودرو ثبت نماید و از درخواست به منظور تحویل سوخت در ظروف خودداری نماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست سوخت  و عزیمت کاربر سوخت رسان  به نقطۀ درخواستی ، سوخت رسان  مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) سوخت رسانی  بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینۀ سوخت رسانی  برعهدۀ کاربر متقاضی سوخت  است.

۳-۲۲- از آنجا  یونش تنها توزیع کننده سوخت موجود در پمپ های بنزین سراسر شهر است و تولید کننده  سوخت نمیباشد کاربر متقاضی سوخت میپذیرد مسئولیت هر گونه ناخالصی یا پایین بودن کیفیت به عهده تولید کننده  و یا توزیع کننده کلان (پمپ بنزین ) است و یونش هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوع و خسارات ناشی از آن به خودرو ندارد.

ماده ۴ – هزینه ها و پرداخت

۴-۱- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.

۴-۲- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد هزینۀ سوخت رسانی از طرف شرکت مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینۀ سوخت رسانی  نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر متقاضی سوخت  مجاز به عدم پذیرش هزینۀ اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبۀ شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۴-۳- پرداخت هزینۀ سوخت رسانی  فقط از طریق روش‌هایی که توسط یونش مشخص می‌شود، می‌تواند صورت گیرد. این روش‌ها عبارتند از: پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری یونش ، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و پرداخت نقدی به سوخت رسان .

۴-۴- کاربران می‌پذیرند هزینۀ سوخت رسانی  ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های سوخت رسانی  ارائه شده از جمله نوع سوخت رسانی ، زمان سوخت رسانی ، مدت زمان تخمینی جهت انجام سوخت رسانی ، مکان سوخت رسانی  (درخواست ، مسافت مسیر سوخت رسانی )، تغییرات اعلام شده در حین سوخت رسانی  و یا عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.

۴-۵- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد که باید هزینۀ سوخت رسانی  را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ یونش جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ یونش یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر متقاضی سوخت  همچنان موظف به پرداخت هزینۀ سوخت رسانی  خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر متقاضی سوخت  با مرکز تماس شرکت یونش با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر متقاضی سوخت  به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ سوخت رسانی  را از اعتبار کاربر متقاضی سوخت  در یونش کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۶- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد هیچوقت درخواست یونش ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات یونش را داشته باشد. کاربر متقاضی سوخت  اگر پس از ارسال درخواست سوخت  و پذیرش درخواست توسط یک کاربر سوخت رسان ، درخواست را لغو کند، یا در مکان مشخص شده به عنوان درخواست  سوخت رسانی  در زمان مشخص حضور پیدا نکند، وی متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور می‌باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۷- کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد هر گونه تخریبی که در خودروی کاربر سوخت رسان  در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، مسئولیت تامین هزینه‌های مربوط به تعویض، تعمیر، و غیره به عهدۀ وی خواهد بود. در چنین مواردی شرکت حق دارد این هزینه‌ها را از اعتبار موجود در حساب یونش کاربر متقاضی سوخت  کسر یا از وی وصول کند. در صورتی که اعتبار موجود نزد شرکت به میزان خسارات وارده و هزینه‌های مترتب بر آن نباشد، کاربر سوخت رسان  و یا شرکت مجاز به پیگیری وصول مطالبات مذکور خواهد بود. همچنین چنان چه کاربر متقاضی سوخت  اقدام به فحاشی، توهین و ضرب و جرح و سایر اقدامات خلاف قانون علیه کاربر سوخت رسان  نماید حق مراجعه کاربر سوخت رسان  به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است. علاوه بر آن شرکت حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه به شهرت و اعتبار تجاری خود را خواهد داشت.
۴-۸– کاربر متقاضی سوخت  می‌پذیرد مسئولیت کیفری،مدنی و حقوقی هر گونه استفاده غیر مجاز از سوخت به منظور هدفی غیر از استفاده در خودرو یا وسیله نقلیه مانند آتش افروزی یا استفاده در اغتشاش و غیره   که در نتیجۀ استفاده از خدمات با حساب کاربری وی ایجاد شود، به عهدۀ وی خواهد بود.
ماده ۵ – مسئولیت یونش

۵-۱- شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات یونش بین کاربران، و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها می‌کند.

۵-۲- شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران متقاضی سوخت  در انتهای سوخت رسانی  تلاش می‌کند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.

۵-۳- شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری خود توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴- تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵- چنانچه هر یک از کاربران یونش در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات یونش مطرح و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-۶- جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات یونش و استفاده از نرم‌افزار‌های متقاضی سوخت  و سوخت رسان ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط یونش در نرم‌افزار قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات یونش آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

۵-۷- مسئولیت یونش فقط در فرضی است که کاربر متقاضی سوخت  از طریق اپلیکیشن یونش درخواست سوخت  ارسال کرده است و کاربر سوخت رسان  نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر سوخت رسان  و کاربر متقاضی سوخت  که در اپلیکیشن یونش ثبت نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام سوخت رسانی  توافق نمایند هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

ماده ۶ – مسئولیت کاربران

۶-۱- مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام سوخت رسانی ) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.

۶-۲- هر گونه اقدامی از سوی کاربر سوخت رسان  که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر  سوخت رسان را مسدود کند و در صورت نیاز، علیه شخص اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

۶-۳- کاربر سوخت رسان  متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط یونش تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران متقاضی سوخت  و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند بر عهدۀ کاربر سوخت رسان  بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

۶-۴- مسئولیت رعایت همۀ قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی  و ایمنی و نیز عدم استفاده از نرم‌افزار یونش در حین رانندگی و حفظ سلامت خودروهای در حال سوختگیری ،عدم استفاده از موارد ممنوعه حین کار با مواد اشتعال زا توسط سوخت رسانان  که در یونش فعالیت می‌کنند برعهدۀ کاربران سوخت رسان  است.

۶-۵- کاربر سوخت رسان  متعهد به بیمه نمودن وسیله نقلیه خود  تا سقف تعهدات قانونی خود می‌باشد تا در صورت بروز خسارات به اشخاص ثالث و یا هر یک از سرنشینان امکان جبران خسارات از طریق شرکت بیمه گر میسر باشد.

۶-۶- در صورتی که در حین سوخت رسانی  کاربر سوخت رسان  نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر متقاضی سوخت  اطلاع پیدا کند، کاربر سوخت رسان  متعهد به اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

ماده ۷ – شرایط خودرو متقاضی سوخت  بشرح زیر است:

۷-۱- وسایلی که کاربر متقاضی سوخت  نباید به همراه داشته باشد عبارت است از مواد منفجره، محترقه

۷-۲- سوخت درخواستی  کاربر متقاضی سوخت  باید متناسب با خودروی او بوده به نحوی که متعارف محسوب و  میزان و نوع آن متناسب با میزان  و شرایطی باشد که از طرف کارخانۀ سازندۀ خودرو تعیین شده باشد.

۷-۳- سوخت  نا متعارف ، سوختی است که با خودروی  کاربر متقاضی سوخت  همخوانی ندارد.

۷-۴- سوختگیری بدون حضور کاربر متقاضی سوخت  (مالک خودرو ) توسط کاربر سوخت رسان  ممنوع است. در صورت عدم رعایت، همۀ مسئولیت‌های ناشی از این تخلف برعهدۀ اقدام کنندگان آن است و شرکت حق دارد نسبت به قطع دسترسی اقدام و مبادرت به پیگیری قانونی از جمله مطالبۀ خسارت از شخص متخلف کند.

ماده ۸ – موارد فنی

۸-۱- کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای یونش شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهد، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.

۸-۲- کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات یونش را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار یونش یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۸-۳- کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

۸-۴- کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانۀ یونش یا سامانه‌های مرتبط با یونش انجام دهند.

ماده ۹ – محتوای تولید شده توسط کاربران

شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به یونش کاربران این حق را به یونش می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

ماده ۱۰ – قطع خدمات

شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (سوخت رسان  یا متقاضی سوخت ) می‌تواند برای شرکت یا سایر متقاضی سوخت ان یا سوخت رسانان  خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات یونش را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده ۱۱ – توافق از راه دور

۱۱-۱- کاربران توافق می‌کنند جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه یونش بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

۱۱-۲- مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران برعهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۱۱-۳- کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تائید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.

۱۱-۴- کاربران با عضویت در خدمات یونش قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

ماده ۱۲ – تصدیقات قراردادی

کاربر در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می‌نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تائیدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق می‌باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت بلامانع می‌باشد .