اشتراک یک ماهه خدمات بنزین در محل

68,000 تومان

بنزین زدن یکی از کارهایی است که معمولا به صورت هفتگی انجام میشود. این فعالیت معمولا هر بار با توجه به ترافیک،شلوغی پمپ بنزین و فاصله شما از آنها تا 36 دقیقه از زمان شما را به خود اختصاص میدهد که در طول یکسال چیزی حدود 31 ساعت را برای سوختگیری صرف میکنید. به این هزینه زمانی باید هزینه استهلاک و سوخت مصرفی برای رفتن تا پمپ بنزین و سوختگیری را نیز اضافه کنید.
یونش با درک اهمیت زمان برای مشتریان ارجمند خود سرویس اشتراک ماهانه خود را فراهم کرده است . با اشتراک ماهانه شما از دردسر های رفتن به پمپ بنزین خلاص میشوید و هر جا در محدوده خدمت رسانی یونش باشید میتوانید از خدمات ما درب منزل ، محل کار ،در زمان های مرده که مشغول خرید ،ورزش،آرایش یا استراحت و تفریح هستید استفاده کنید.
علاوه بر این با اشتراک ماهانه یونش شما هزینه کمتری بابت خدمات یونش پرداخت میکنید و همیشه برنده اید .
با اشتراک یونش سوخت شما طبق برنامه زمانبندی یا بر اساس درخواست شما تحویل میشود و هیچ گاه دیگر برای سوختگیری متوقف نمیشوید.
با یونش تا بینهایت برانید .
کارت اشتراک ماهانه یونش به شما اجازه 4 بار سوختگیری را میدهد و بجای پرداخت 88 هزار تومان ، شما فقط 68 هزارتومان پرداخت میکنید.
بعد از خرید کارت اشتراک کد ویژه شما برایتان ارسال خواهد شد و کافی است هر بار در زمان ثبت سفارش کدتان را وارد کنید .

توضیحات

بنزین زدن یکی از کارهایی است که معمولا به صورت هفتگی انجام میشود. این فعالیت معمولا هر بار با توجه به ترافیک،شلوغی پمپ بنزین و فاصله شما از آنها تا 36 دقیقه از زمان شما را به خود اختصاص میدهد که در طول یکسال چیزی حدود 31 ساعت را برای سوختگیری صرف میکنید. به این هزینه زمانی باید هزینه استهلاک و سوخت مصرفی برای رفتن تا پمپ بنزین و سوختگیری را نیز اضافه کنید.
یونش با درک اهمیت زمان برای مشتریان ارجمند خود سرویس اشتراک ماهانه خود را فراهم کرده است . با اشتراک ماهانه شما از دردسر های رفتن به پمپ بنزین خلاص میشوید و هر جا در محدوده خدمت رسانی یونش باشید میتوانید از خدمات ما درب منزل ، محل کار ،در زمان های مرده که مشغول خرید ،ورزش،آرایش یا استراحت و تفریح هستید استفاده کنید.
علاوه بر این با اشتراک ماهانه یونش شما هزینه کمتری بابت خدمات یونش پرداخت میکنید و همیشه برنده اید .
با اشتراک یونش سوخت شما طبق برنامه زمانبندی یا بر اساس درخواست شما تحویل میشود و هیچ گاه دیگر برای سوختگیری متوقف نمیشوید.
با یونش تا بینهایت برانید .
کارت اشتراک ماهانه یونش به شما اجازه 4 بار سوختگیری را میدهد و بجای پرداخت 88 هزار تومان ، شما فقط 68 هزارتومان پرداخت میکنید.
بعد از خرید کارت اشتراک کد ویژه شما برایتان ارسال خواهد شد و کافی است هر بار در زمان ثبت سفارش کدتان را وارد کنید .