تامین مالی جایگاه 143

4,900,000 تومان

10 در انبار

توضیحات

تامین مالی جایگاه 143 روزانه 36000 لیتر بنزین میفروشد. قیمت هر سهم مشارکت در تامین مالی به ازای 10 درصد مبلغ کل نیاز 4.9 میلیون تومان است  و سود مشارکت 1 درصد و دوره مشارکت سه روزه است .